ایوردآریا | کارخانجات

فهرست انتخاب
سبد خرید

کارخانجاتبا درنظر گرفتن زیرساخت، محیط تولید، با توجه به توانایی تولید یا مونتاژ کالا عمدتاً توسط ماشین آلات، خطوط مونتاژ یکپارچه و بازوهای رباتیک تعریف می‌شود. محیط‌های خودکار نیز در تناسب (و معمولاً ادغام سیستماتیک آن‌ها) با تجهیزات اتوماتیک مورد نیاز برای تشکیل یک سیستم کامل تعریف می‌شوند.

اتوماسیون کارخانجات یا اتوماسیون صنعتی عبارت است از برقراری اتصال تجهیزات کارخانه به‌منظور بهبود کارایی و قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل فرآیند. هدف اتوماسیون کارخانجات کاهش خطرات مربوط به عملیات دشوار و خطرناکی است که کارگران با آن روبرو هستند . برپاسازی این اتوماسیون‌ها به نوبهٔ خود منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی می‌شود. زیرساخت اتوماسیون کارخانجات عبارت‌ست از فرآیند ادغام اتوماسیون در فرآیند تولید محصولات نهایی.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.