ایورد آریا | x86 کامپیوترهای

فهرست انتخاب
سبد خرید

کامپیوترهای x86

کامپیوترهای صنعتی x86 بدون فن موگزا تست های دقیقی را پشت سر گذاشته اند و به صورت ویژه با استانداردهای صنعتی دقیق تطابق دارند تا اطمینان حاصل شود که حتی در محیط های سخت و خشن نیز می توانند عملکرد پایدار و بلندمدتی را ارائه دهند، این تجهیزات به صورت خاص، برای صنایع گسترده، مانند پست های برق و انرژی، حمل و نقل، نفت و گاز و برنامه های ریلی و دریایی مناسب هستند.

برند: موگزا مدل: BXP-A100-E2-2L3C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-A100 با پردازنده Intel Atom® X تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پورت اترنت گیگابیت، 4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی ..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-A100-E2-8C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-A100 با پردازنده Intel Atom® X تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پورت اترنت گیگابیت، 4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی ..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-A100-E2-8L-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-A100 با پردازنده Intel Atom® X تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پورت اترنت گیگابیت، 4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی ..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-A100-E2-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-A100 با پردازنده Intel Atom® X تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پورت اترنت گیگابیت، 4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی ..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-A100-E2-T-Win10
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-A100 با پردازنده Intel Atom® X تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پورت اترنت گیگابیت، 4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی ..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-C100-C1-2L3C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-C100 با پردازنده 11th Gen Intel® Celeron® یا Intel® Core™i5, i7 تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-C100-C1-8C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-C100 با پردازنده 11th Gen Intel® Celeron® یا Intel® Core™i5, i7 تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-C100-C1-8L-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-C100 با پردازنده 11th Gen Intel® Celeron® یا Intel® Core™i5, i7 تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-C100-C1-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-C100 با پردازنده 11th Gen Intel® Celeron® یا Intel® Core™i5, i7 تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: BXP-C100-C1-T-Win10
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی دیوار BXP-C100 با پردازنده 11th Gen Intel® Celeron® یا Intel® Core™i5, i7 تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 10 پورت سریال با استاندارد RS-232/422/485، تا 10 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: DRP-A100-E2-2L4C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی ریل DIN سری DRP-A100 با پردازنده Intel Atom® x6211E dual-core 1.30 GHz یا Intel Atom® x6425E quad-core 2.0 GHz تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 8 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
برند: موگزا مدل: DRP-A100-E2-6C-T
توضیحات محصولکامپیوترهای قابل نصب بر روی ریل DIN سری DRP-A100 با پردازنده Intel Atom® x6211E dual-core 1.30 GHz یا Intel Atom® x6425E quad-core 2.0 GHz تغذیه می شوند. این کامپیوترها دارای مجموعه ای گسترده از آپشن های رابط کاربری هستند که شامل حداکثر 8 پور..
0 ريال
قیمت بدون مالیات:0 ريال
نمایش 1 تا 12 از 22 (2 صفحه)