ایوردآریا | کتابخانه I/O

فهرست انتخاب
سبد خرید

کتابخانه I/O


منبع بزرگ نمونه کدهای ارائه شده توسط IO Library، توسعه برنامه را در پلتفرم های لینوکس و ویندوز تسریع می کند. این امر ایجاد برنامه های کاربردی سفارشی برای دستگاه های ورودی/خروجی را برای انتقال داده ها از طریق شبکه اترنت یا سریال و برقراری ارتباطات  با میزبان ها آسان می کند.